Algemene ledenvergadering GAAT NIET DOOR op 18 maart a.s.

17 Mrt 2020

In verband met het Corona virus en de daarvoor geldende maatregelen heeft het bestuur doen besluiten om de ledenvergadering op 18 maart a.s. af te zeggen. Deze maatregelen hebben ook betrekking op de horeca waardoor hotel Leemreis ook gedwongen is het bedrijf te sluiten. 
We houden u op de hoogte van een nieuwe datum en zien u dan graag in de vergadering. 
Wij kunnen voor nu alleen maar zeggen 'Laten we goed op elkaar letten!' 
Hartelijke groet, 
Bestuur Marktvereniging Hengelo (gld)