Voorzorgmaatregelen i.v.m. Corona Virus voor de markten in Zelhem en Hengelo gld

18 Mrt 2020

Beste standhouders,De afdeling handhaving van de Gemeente Bronckhorst heeft aangegeven dat zij zullen controleren op een correcte toepassing van de voorzorgsmaatregelen op de markten in Hengelo gld. en Zelhem i.v.m. het Corona virus.De CVAH, branchevereniging voor de ambulante handel, heeft in onderstaand informatiebulletin aangegeven welke richtlijnen u en uw klanten in acht moeten nemen.Wij verzoeken u nadrukkelijk hiermede rekening te houden.
Met vriendelijke groet Anton van Ingen, Voorzitter Marktvereniging
dinsdag | 17 maart 2020/in Algemeen NieuwsCVAH Nieuws /

Plan van Aanpak COVID-19 (Coronavirus)

Aan: Alle ondernemers op de warenmarkten in de diverse gemeentes, overheden in Nederland

De door de Nederlandse overheid bekend gemaakte extra maatregelen om de verspreiding van het Corona virus waar mogelijk te beperken, nemen wij als CVAH onze verantwoordelijkheid.
Gezondheid en veiligheid van en voor iedereen staat voorop.
Markten in Nederland hebben een belangrijke rol in de voedselketen en daarom is het van belang dat de consumenten hun boodschappen op de weekmarkten in Nederland kunnen blijven doen.
De kans op besmetting is in de buitenlucht kleiner dan in gesloten verkoopinrichtingen. Zie het artikel op Markten.be waarin dr. Devroey, prof huisarts geneeskunde en Leen Delang, virologe KU Leuven, stellen dat in de buitenlucht de kans op infectie veel kleiner is dan in een binnenmarkt of supermarkt. Zelfs de oudere mensen zijn beter af op een markt dan in een supermarkt.

Waarom zou het veiliger zijn?

Geen winkelwagens. Mensen zijn verder uit elkaar dan in een winkel, de paden zijn veel breder dan in een supermarkt. Minder kans op besmetting in buitenlucht en meestal is de afstand tussen marktondernemer en consument groter dan klant en caissière in supermarkt. Bovendien de voedselvoorziening is door de regering aangemerkt als vitale sector en de markt is daar ook onlosmakelijk onderdeel van. De markt draagt juist bij dat consumenten niet alleen afhankelijk zijn van supermarkten voor hun aankoop van producten. Ook worden deuren handvatten van winkelwagentjes, mandjes enz. minder goed en vaak gereinigd.

Ondanks het feit dat markten in de buitenlucht als inkoopkanaal beter is dan supermarkten zijn er wel een aantal voorwaarden die moeten worden nageleefd om de veiligheid van marktondernemers, personeel en consumenten te waarborgen.

1. Kies voor een ruimere opstelling van de markt zodat er meer ruimte ontstaat tussen de kramen.
2. Zo nodig inkrimping van het aantal meters per kraam
3. Geen proeverijen van versproducten
4. Geen zit gelegenheden of sta tafels, dus alleen loketverkoop.
5. Bekijk of het wel verstandig is om een inloopkraam te hebben en anders reguleer de hoeveelheid klanten die binnen mogen komen. Verstrek dan ook handschoenen aan de consument voordat ze producten pakken.
6. Geef de producten verpakt mee naar huis. (ook gebakken vis enz.)
7. Houd de afstand tussen verkoper en consument op minimaal 1,5 meter en communiceer dit ook goed naar de consument.
8. Zorg daar waar nodig voor voldoende desinfecterende gel of handzeep
9. Gebruik handschoenen bij vers bereide producten.
10. Voorkom handcontact en gebruik zoveel mogelijk de pinpas voor betalingen.

Als marktondernemers deze regels in acht nemen, en dit is geen vrijblijvend advies maar moet opgevolgd worden, dan kunnen wij (CVAH) de markten openhouden en de consument blijven voorzien van onze diversiteit in producten met de focus op verse en gezonde producten.

Voor de consument hebben wij ook nog een aantal tips:

• Neem afstand en houd afstand als er een rij wachtenden is. Attendeer ook andere mensen hier op.
• Betaal zo veel mogelijk met de bankpas.
• Als je met cash betaalt maak dan geen contact met de handen van de ondernemer.
• Neem je eigen boodschappentas mee
• Was je handen net voor je naar de markt vertrekt en was opnieuw als je weer thuis komt.
• Geef geen handen ook niet als je bekenden tegen komt
• Maak gebruik van papieren zakdoekjes en nies in je eigen elleboog.

Laten we met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen en een beetje voor elkaar zorgen.

Met vriendelijke groet,
Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel
Namens het Centraal Bestuur

M. Bleeker-Steenstra,
secretaris