Hengelo (Gld.)

- marktverleden vanuit Middeleeuwen
- op de grens rivierklei - zandgrond, waardoor plaats van ruilhandel tussen rijke en armere boeren, marktplaats rond de kerk
- in 1658 octrooi verleend door Hof van Gelre
- ontstaan door ontwikkeling en uitbreiding van diverse markten

Markten

- 1e officiële markt in september 1658 St. Michielsmarkt
- steeds meer markten erbij, allerlei producten
- rond 1926 – 16 grote jaarmarkten
- grote economische betekenis voor het dorp
- vooral ook naamsbekendheid van Hengelo (Gld.)
- na 2e Wereldoorlog teruggang paardenmarkten vanwege mechanisatie in de landbouw

Marktvereniging

- opgericht in september 1898
- structuur brengen in de markten
- aanstelling marktmeesters
- gelden beheren, uitdelen aan derden
- sinds jaren ’70 ook organisatie paardenkeuringen, eerst midden in het dorp, later op terrein "de Hietmaat"
- PR-functie van Hengelo
- VVV-functie, toeristisch aanzien
- geen leden, maar donateurs
- wordt geëxploiteerd door bestuur met vrijwilligers
- materiaalverhuur voor kleinere evenementen enz.
- Sinds 2009 verantwoordelijk voor de weekmarkten in Hengelo en Zelhem

Historie

Markt Zelhem geschiedenis