2016 06 16 16.10.00

Vrijwilligers, nieuwe leden en donateurs

12 Mrt 2011

Vanuit historisch oogpunt bezien is de Marktvereniging onlosmakelijk verbonden met Hengelo[G].

Hengelo dankt haar bestaan aan het Marktwezen,dat dateert vanaf 1658 ,toen de Hertog van Gelre het dorp Hengelo haar Marktrechten schonk.Vanaf de Middeleeuwen zijn rond de Remigiuskerk allerlei markten ontstaan,vandaar dat alle wegen vanuit de omgeving leiden naar dat centrale punt .De kerk is de as en de toevoerwegen zijn de spaken van het wagenwiel; [Hengelo vanuit de lucht bekeken]. Veel van die markten zijn verdwenen en alleen een kleine Paarden-Ponymarkt tijdens de Kermisweek in juli is gebleven. Door al deze veranderingen is natuurlijk ook de betekenis van de Marktvereniging veranderd en heeft daardoor haar activiteiten verlegd.

Graag willen wij, het Bestuur, die activiteiten aan U voorleggen.

  1.  Vanuit historisch verleden en als toeristisch item, het in stand houden van een Paardenmarkt in Paardendorp Hengelo.
  2.  Organiseren van Paarden-Ponykeuringen op terrein “De Hietmaat” in Hengelo, in samenwerking met diverse Stamboeken.
  3.  Organiseren en controleren van de Weekmarkten op vrijdagmiddag in Hengelo en Zelhem.
  4.  Ondersteunen van diverse evenementen o.a. Broodweging op Hemelvaartsdag en andere activiteiten van zowel verenigingen als particuliere organisaties middels materialen en personen als bv. verkeersregelaars.
  5.  Verhuur van diverse materialen zoals o.a. dranghekken,tenten, jurybus enz. binnen Bronckhorst.
  6.  In samenwerking met andere verenigingen en instanties zorgen voor een goede promotie van Hengelo [G].
  7.  Beheer  en verzorging van het evenemententerrein “De Hietmaat”.

 Mocht U interesse hebben om mee te werken aan deze activiteiten, dan kunt U zich aanmelden bij ons als vrijwilliger of als lid/donateur a 10 euro per jaar.

Namens het Bestuur, Anton van Ingen ,voorzitter.